Insändare Under mina morgonpromenader har jag kunnat konstatera att det cyklas hej vilt på gångvägarna i Stadsparken i Uppsala. Även på trottoarer och rena övergångsställen cyklas det alltför ofta. Vid två tillfällen har jag varit nära att bli påcyklad när jag rundat ett gatuhörn på trottoaren utan att cyklisten ens bett om ursäkt.

När det gäller gångvägarna i Stadsparken har man nu även satt upp extra tydliga skyltar som säger att cyklar skall ledas trots att det inte ska behövas, eftersom de redan är markerade som just gångvägar. Jag kan ju konstatera att den värsta cykelrusningen sker mellan klockan 6.30 och 8.00 och att de flesta är på väg till Akademiska sjukhuset.

I den här gruppen av respektlösa cyklister kan man anta att den består av allt från överläkare till servicepersonal med åldersspannet 18-65 år. Det gör mig väldigt förbannad när välutbildade personer inte kan respektera gällande regler. Det kan väl inte vara så svårt att cykla fram till Flustret och svänga upp till vänster, där ni får cykla.

En gångtrafikant skall kunna känna sig fredad på trottoarer, gångvägar och rena övergångsställen. Skärp er nu!

Jag tycker för övrigt att fotgängarna fortfarande ska gå på vänster sida på den gemensamma gång- och cykelvägen efter ån.