Barnen får ta hand om det som vi ställt till med

6 februari 2017 06:00

Pär Holmgren, vår kända klimatexpert och debattör, säger i en intervju i UNT 28/1 att det är ”sorgligt att inte fler förstår” allvaret i klimatförändringen. Det är dessutom orättvist, då våra barn och barnbarn får ta hand om det som vi ställt till.

Klimatproblemen kan kännas långt borta i tid, rum och vardag. Men redan nu får vi vänja oss vid torka, missväxt, tomma grönsakshyllor, skyfall, översvämningar, och det är bara början.

Det tar lång tid att byta ut energisystem, och därför måste vi också spara energi. Och det är vi vanliga människor i den utvecklade delen av världen som förbrukar mest energi och därmed ger mest utsläpp.

Det finns dock hopp. Priset på förnyelsebar energi sjunker fort. Divesteringsrörelsen som startade på universiteten har formligen exploderat, och företag, banker och institutioner flyttat investeringar för biljoner dollar från fossil energi. Ny teknik och lösningar finns redan i dag.

Hoppfullt är också att den internationella klimatrörelsen Citizen’s Climate Lobby (i Sverige Klimat­svaret) varje år fördubblar sitt medlemsantal, nu 50 000 aktiva. De kontaktar och samtalar med politiker om sitt förslag för att snabbare och effektivare skifta till en förnyelsebar ekonomi. I USA har de skapat en tvåpartigrupp med republikaner och demokrater. Deras tvärpolitiska förslag stöds av framstående ekonomer och klimatforskare.

Förslaget är att införa en stadigt stigande koldioxidavgift på fossila bränslen utan att höja skattetrycket. Intäkten ska i stället delas ut varje månad till alla medborgare. Detta för att stimulera företagare och innovatörer och få allmänheten att känna delaktighet och göra kloka klimatval. Förslaget har med framgång prövats i British Columbia och övervägs nu i Kanada och flera delstater i USA.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!