Insändare Barn i förskolan lär sig tidigt hur viktigt det är att ha reflexer på ytterkläderna och att ha lampa fram och bak på cykeln då det är mörkt ute. Barn lär sig att stanna vid övergångsställen och se åt båda hållen, de har fått trafikundervisning.

Men trafikundervisningen behöver återkomma i skolan och vuxna, föräldrar och vi andra, behöver ta ansvar för att köpa in reflexerna och lamporna och se till att de finns på kläder och cyklar. Barn har rätt till säkerhet och att vara synliga i trafiken!