Insändare Efter den tragiska bilolyckan i Gottsunda har ett flertal infallsvinklar använts för att försöka komma fram till hur olyckan kunde ske. De poliser som färdades i polisbilen fick tidigt bära skulden, sedan kommunen för att tagit bort trafikskyltar i samband med en omskyltning och höjning av hastighetsbegränsningen på Musikvägen.

Många har också påtalat att kommunen tagit bort ett övergångsställe som tidigare fanns på olycksplatsen (det försvann 2012).

Men ett problem som försvinner i debatten är ändå ett faktum att det faktiskt inte inte fanns något övergångsställe där olyckan inträffade.

Nu är jag inte insatt i de exakta omständigheterna kring olyckan i Gottsunda och ingen skuld ska falla på den tragiskt bortgångne fotgängaren.

Men faktum är att i Uppsala sker varje dag hundratals livsfarliga överfarter på trafikerade bilvägar där fotgängarna lika gärna kunde gå en kortare omväg för att passera på ett säkert sätt.

Ett tydligt exempel är Vårdsätravägen i anknytning till busshållplatsen Rosendal skola. Mitt i morgonruschen slinker fotgängare mellan bilarna för att ta en genväg över den högtrafikerade vägen. En liten omväg räcker för att ta sig över vägen genom en gångtunnel, mycket säkrare för både fotgängare och bilister.

När den senaste olyckan ägde rum på denna plats vet jag inte men det känns som ett smärre under att det inte sker fler dödsolyckor.

I lägen då man som bilist plötsligt får en fotgängare framför sig är det i många fall omöjligt att hinna bromsa i tid, även om fordonet förs fram i tillåten hastighet.

För att skapa en trygg miljö i trafiken måste samtliga ta ett gemensamt ansvar. Bilister, cyklister, fotgängare, alla.

Om inte så är det bara en tidsfråga innan nästa tragiska trafikolycka, likt den i Gottsunda, äger rum.