Insändare Trafikverket ställer tre krav för att ge pengar till kommunikationer: Innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar.

Spårväg med 120 år gammal teknik kan knappast sägas vara innovativ; moderna kapacitetsstarka lösningar är sprungna ur rymdforskningen och finns i 150 städer.

Tillräckligt kapacitetsstark är spårvagnen, även om de moderna har högre kapacitet. Resurseffektiv? Spårvagn har högst totalkostnad näst tunnelbana: experter och någon politiker (inom majoriteten) uppskattar byggkostnaden i Uppsala till 10-15 miljarder, och då är ett statsbidrag med 2,5 miljarder nästan försumbart. Moderna lösningar är förarlösa och har ca halva driftskostnaden.

Att mot denna bakgrund arbeta med konkretisering av spårvägen verkar vara bortkastad tid och kostnad.