Köp gjorda med kod ger ingen ersättning

Swedbank är kortutgivare och ansvarar för säkerheten i kortsystemen även när det gäller fristående sparbanker som Sala Sparbank.

11 oktober 2012 22:17

Christer Eklind, vd på Sala Sparbank, säger i en allmän kommentar till UNT att varje enskild anmälan från kunder som förlorat pengar från sina konton utreds noga av samarbetspartnern Swedbank:
– Visar utredningen att det gjorts ett köp med riktiga inloggningsuppgifter och koder, en behörig transaktion, då ersätts inte kunden. Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, har kommit till samma slutsats, och vi är noga med att följa ARN:s beslut.
Eftersom det är Swedbank som är kortutgivare är det också där som systemsäkerheten kontrolleras och upprätthålls. UNT har inte nått Swedbank för en kommentar.

Christer Eklind betonar starkt hur viktigt det är att skydda lösenord och inloggningsuppgifter, att inte lämna ut dem i telefon eller i mejl, och att aldrig följa länkar i mejl som uppges komma från kortföretag eller banker.
Ett sätt att minimera riskerna med nätköp är att ha två bankkort, ett som bara används för köp via nätet och dit bara så mycket pengar som behövs vid varje köp förs över.
– Det är inget vi råder våra kunder till, men så kan man naturligtvis göra om man vill vara extra försiktig, säger Christer Eklind.

 

FAKTA

Internationellt arbete för nätsäkerhet
Säkerhet i datasystem engagerar även på EU-nivå där ENISA, European Network and Information Security Agency, samlar säkerhetsexperter från hela EU. Till ENISA rapporteras upptäckta brister och sårbarheter i it-system från nationella CERT-enheter.
CERT-SE (Computer Security Response Team- Sverige) ingår i informationssäkerhetsenheten vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, där Lars-Göran Emanuelsson är biträdande chef. Enligt honom har inga rapporter kommit till CERT-SE om den typ av bedrägeri med hjälp av hackade lösenord och inloggningsuppgifter som Pernilla Nilsson drabbats av.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!