Hot mot anställd blir arbetsskada

Hot mot kommunanställda bokförs som arbetsskada. Förra året gjordes 59 arbetsskadeanmälningar varav 34 avsåg hot om våld mot anställda i Heby kommun.

20 september 2012 18:57

De flesta hoten sker inom verksamheterna LSS, skola och demensboende. Hittills i år har 18 arbetsskador rapporterats av vilka 4 avser hot om våld. Redovisningen lämnades till kommunfullmäktige av verksamhetsnämndens ordförande David Olsson (M) som svar på en interpellation av Björn Fredriksson (SD).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!