Döda i Vittinge förvaras i kyrkoherdens garage

I Vittinge placeras de döda i kyrkoherdens före detta garage inför begravningar. Garaget har fungerat som bisättningslokal i flera år. Nu ifrågasätts lämpligheten.

9 oktober 2012 17:54

Vittingebon Kurt Rikard Lindgren, av länsstyrelsen utsedd kommunalt begravningsombud, har ifrågasatt lämpligheten under de två senaste åren.
– Jag tycker helt enkelt inte att det är etiskt försvarbart. Här visas de döda för de närmaste. Normalt har kyrkor värdiga bisättningsrum, jag tycker inte att ett före detta garage är det.

Frågan aktualiseras återigen, menar Kurt Rikard Lindgren, när församlingen nu startat filial till Kyrkans begravningsbyrå. I Vittinge kommer man att samarbeta med Nora (Tärnsjö) församling, som också har begravningsbyrå i kyrkans regi sedan drygt ett år tillbaka. Samarbetet innebär bland annat at församlingarna använder samma bårbil för transporterna av de döda. Men i Nora används Uppståndelsens kapell som bisättningslokal.

Inne i garaget i Vittinge kyrkby ser det betydligt bättre ut än man kan tro när man ser det utifrån och på litet håll. Där finns de kristna symbolerna och miljön präglas av vackert allvar och lugn, enligt uppgift.
Men utifrån är det ett rödmålat garage byggt på 1950-talet med brädfasad och ventilationsgaller i dörrarna.
– Men det är på gång att förbättra intrycket, säger kyrkorådets ordförande Birgitta Johansson (C).

En arbetsgrupp har lämnat förslag på åtgärder som gör byggnaden mer lik den allmänna föreställningen av ett bisättningsrum och enligt uppgift är hantverkare redan upphandlade och på väg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!