Sune Askaner föddes femte februari 1933 i småländska Virestad, som lillebror till de tre äldre bröder. Pojkarnas pappa Anders var kyrkoherde och deras mamma Adina arbetade som lärare. Sune växte upp i Kosta, där han tidigt intresserade sig för lokal sportjournalistik och fick arbete som lokalredaktör för Smålandsposten. För fotbollsreferaten tjänade han fem öre per rad och hela sju öre per rad för övrig text.

Efter gymnasietiden i Växjö fortsatte Sune sina studier på Göteborgs Högskola till en fil kand. Ledig tid fylldes med extraknäck på Göteborgs Tidningen.

I Göteborg träffades Sune och vår mamma Kerstin Svensson. De gifte sig 1955 och så småningom kom barnen Johan, Håkan och Maria.

1956 började Sune arbeta som lärare, till en början i Alvesta och, efter flytt till Östersund och Frösön 1964, på Handelsgymnasiet och sedan John Ericssonskolan. Sune undervisade i svenska och engelska. Därefter följde arbeten som studierektor på flera skolor. På Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL, arbetade Sune som studierektor fram till sin pensionering.

Sune var tidigt en entusiastisk anglofil och gjorde sin första resa till England 1952. Därefter följde otaliga resor till England med gymnasieklasser från John Ericssonskolan. Efter sin pensionering förblev Sune Sigtuna trogen och odlade sina stora kulturintressen, främst som författare men även som amatörmålare. Hans kulturintresse tog sig också uttryck i intervjuer med bland andra Beppe Wolgers och Bodil Malmsten, gjorda för Sveriges Radio och otaliga artiklar på kultursidorna i ÖstersundsPosten.

Sune var medveten, vetgirig, allmänbildad, en sann humanist med stort intresse och engagemang för alla människor i sin omgivning.

Han var aktiv i Lärarfacket, i politiken för Folkpartiet, samt i kyrkofullmäktige i Sigtuna. Han jobbade även ideellt i Mariakyrkan och höll bland annat i middagsböner och filosofigrupper på Sigtunastiftelsen. På fritiden ägnade han sig gärna åt tennis och golf och fritidshusen.

Sune var en bra pappa och engagerad i sina barnbarn, nyfiken och alltid med något nytt projekt på gång.