Margit (Malla) Jansson var uppvuxen i Österbybruk. Hon har i alla år varit mycket aktiv och har haft ett finger med i de allra flesta kulturella verksamheter som förekommit i bygden.

Under många år har Malla varit medlem i Dannemora Hembygdsförenings styrelse.

En mycket stor insats har hon gjort inom redaktionsgruppen för ”Dannemorabygden” som utkom tidigare. Hennes artiklar med olika forsknings- och intresseriktningar fanns med varje år. Hon hade en outtömlig kunskap om bygdens historia och om människors levnadsöden.

Malla har i alla år varit mycket aktiv i Dannemorabygdens Förenings- och Hembygdsarkiv.

Där finns all hennes forskning dokumenterad för eftervärlden. Tillsammans med framlidne Nils Hjort gjordes efterforskningar bland annat på gamla gravhällar och kvarlämningar av gammal bebyggelse. Hembygdsarkivet är tillgängligt för allmänheten och där kan vem som helst ta del av all denna dokumenterade information.

Malla var en av eldsjälarna i studiecirkeln ”Lär känna din hembygd”. Hon var där kunskapsankaret och en levande uppslagsbok som flitigt utnyttjades.

Malla var i många år medlem i SPF-föreningarna Rospiggen/Jernet och 2013 utsågs hon till Uppsala-Distriktets kulturstipendiat.

Hon var med andra ord ”ett rekorderligt fruntimmer” med outsinliga kunskaper och ett aldrig sinande intresse för sin omgivning och dess historia.