Lennart Jansson har gått bort och Norrtälje kommer aldrig mer att bli sig likt. Vi inom Fornminnesföreningen har mist en kär vän och mentor, och staden har förlorat en röst som alltid stått upp för kulturen och förnuftet.

Lennart Jansson blev medlem av Roslagens fornminnes- och hembygdsförening 1967. Redan 1968 blev han föreningens ordförande, och han skulle under de 50 följande åren komma att sätta sin prägel på föreningens arbete och inriktning.

Lennart introducerade kulturhistoriska stadsvandringar, något som drog mycket folk och som blev en stor succé. Tillsammans med andra ideella föreningar ordnade han föredragsserier, konserter och kulturaftnar. Sådana arrangemang hade förekommit redan tidigare i föreningen, men inte i samma omfattning, och inte med samma kraft och intresse. I sin roll som lärare lyckades Lennart också gjuta in ett intresse för staden och dess historia i flera generationer Norrtäljebor.

Under Lennart Janssons ledning blev Fornminnesföreningen i allt högre grad en bildningsförening och intresseområdet allt bredare: historia, poesi, musik, konst, natur och samhällsfrågor - allt rymdes i föreningen. Lennart ordnade föredrag, utflykter och upptäcktsresor i en oändlig och aldrig sinande ström.

Lennart Jansson var också ledamot av Stiftelsen Roslagsmuseet och ordförande i Torstens Nordströms stiftelse. På hans initiativ väcktes de slumrande Nordströmska samlingarna till liv, och gjordes tillgängliga för oss alla.

Med sitt genuina intresse för människor, sin djupa kunskap och sin humor kom Lennart under ett 90 år långt liv att verka som folkbildare och inspirationskälla. Vi blev alla hans elever, oavsett om vi hade haft honom som lärare i skolan eller inte.