Lars Lindström var under många år präst på Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala. Som pastor inom stiftelsen hade Lars ett flertal uppgifter. Framför allt ledde han söndagens högmässor i Samariterhemmets kyrka. Mest känd blev han genom förbönsgudstjänsten som varje vecka tydliggjorde förbönens plats i gudstjänstlivet.

Lars prioriterade enskilda samtal och såväl unga som äldre sökte sig till Lars samtalsrum en trappa upp på Samariterhemmet. Lars förberedde sina predikningar väl och var också präst på Samariterhemmets hospice. Han engagerade sig i den terminalvård som fick stor plats inom sjukvården. Lars följde med i den teologiska debatten. En del av denna kände han sig inte alltid hemma i. Men han tyckte om att samtala om teologi. Under en tid på Samariterhemmet disputerade han och blev teologie doktor.

Vi är tacksamma för Lars insatser inom Diakonistiftelsen Samariterhemmet.

Man kan inte tala om Lars utan att nämna hans hustru Britt. Hon var läkare på Akademiska sjukhusets smärtklinik. När Britt lämnade livet förlorade Lars och de tre barnen ett stort stöd.

Vi har stor anledning att tacka såväl Lars som Britt för teologi, förbön och smärtvård.