Lars var uppvuxen på Hacksta gård, Enköpings-Näs. Efter medicinstudier i Uppsala avlade han med lic examen 1963. Han fortsatte sedan till kirurgkliniken i Falun för specialistutbildning och återkom därefter till Uppsala 1968 där han fortsatte på den plastikkirurgiska kliniken som då hade stort internationellt anseende.

Kliniken präglades av hög forskningsaktivitet och samtidigt med specialistutbildning i plastikkirurgi kunde Lars utveckla en teknik att fritt transplantera muskel så att den återfick sin innervation, dvs kunde kontrolleras med nervsystemets hjälp. Studierna ledde till en doktorsavhandling 1974 och året därpå docentur i plastikkirurgi. Lärostolen i plastikkirurgi ledigförklarades 1979 och året därpå tillsattes Lars Hakelius som innehavare, vilket förenades med chefskap för den plastikkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset. Tillämpningar av hans utvecklade teknik att transplantera muskel kom sedan att, tillsammans med olika aspekter av bröstkirurgi, dominera hans vetenskapliga verksamhet.

Lars hade ett utomordentligt kirurgiskt handlag vilket gjorde honom till en högt värderad och omdömesgill plastikkirurg. Kontakten med patienter, personal, vänner och människor var rättfram och gedigen. Chefskapet karaktäriserades av personlig utstrålning och pondus parat med kamratlighet och rättrådighet.

Lars lämnade aldrig sin fädernegård och reträttplats. Det stora fritidsintresset var jakten. Han deltog flitigt i det lokala jaktlagets verksamhet med viltåkrar, utfodring och jaktstatistik.

Lars hade lätt att skapa trivsel och vänskap. Över åren utvecklades ett nätverk av vänner och kamrater, både från uppväxten i Enköping och från yrkeslivet. Han blev ett naturligt centrum i en stor bekantskapskrets som han gladde med sin underfundiga humor och illustra tal. Lars och hans hustru Margaretas hem karaktäriserades av stor gästfrihet som behagade både arbetskamrater och vänner från det privata livet.

Vi sörjer en nestor inom svensk plastikkirurgi, en fin kollega och vän.