Jarl Holmström

Jarl Holmström från Gävle/Ambricka/Marma har dött i en ålder av 83 år. Jarl efterlämnar hustrun Birgitta samt sönerna Tommy med familj och Erik.

28 juli 2019 06:00

Jarl Holmström var en av Upplands och Gästriklands stora folkbildare både rent kulturellt och musealt samt en skogens och flottningens beskyddare och skildrare!

Alltsedan stormfällningen 1954 har Jarl ägnat möda och kraft åt arbete åt skogen, dels som utbildning av skogshuggare på skogsskolan i Lundsved, Skogsvårdsstyrelsen i Enköping samt skogsvårdskonsulent i Uppsala. Bai Bangprojektet i Vietnam blev, utifrån sin begåvning att illustrera hugginstruktioner, ett viktigt arbete.

1988 blev Jarl intendent på skogsmuseet Silvanum i Gävle, där han fick utlopp för sin skogskunskap och eminenta förmåga att göra utställningar, illustrera och skapa modeller. Många är de skolklasser, turister, naturintresserade från ­Sverige samt skogsfolk från Finland, Mexiko, Japan som besökte Silvanum fram till nedläggningen år 2000.Dessutom anlitades Jarl runt Mellan-Sverige och i Katalonien, Spanien i konsten att bygga kolmilor!

Vid sidan av allt skogsarbete har Jarl ägnat mycket av sin fritid åt olika föreningar, MSK/ Marma Sportklubb, som han var med och startade år 1956, Bror Hjorth Föreningen samt som ordförande i Älvkarleby Hembygdsförening, Badhusets Vänner med studie och lobby-besök i Ekenäs, Finland och i EU-högkvarteret i Bryssel, Lions samt avslutningsvis Marma Vision/Föreningen Marmabygden och Flottarkojan.

Jarl startade upp Byss-Callestämman i Älvkarleby och skrev en bok tillsammans med Leif Alpsjö om just Byss-Calle.

Under 50 år har Jarl glatt många med sina spirituella, satiriska och naturlyriska valborgsmässotal vid Dalälvens strand.

Jarl har tecknat och illustrerat olika Series Pastorum (namn och årtal på alla präster i en församling), och den mest originella finns i Västlands Kyrka med en tidshistorisk linje och händelser från år 1312 fram till nutid under alla namn och årtal – kanske den enda i sitt slag i Sverige!

Uppsala Stifts naturreservat har Jarl hjälpt till att illustrera, liksom en mängd historiska tavlor längs älvstranden i Marma, Pilgrimsleden runt Älvkarlebyfallen, Harnäs Bruk, naturreservatet Billudden med flera platser.

Vi tackar Jarls familj, som lånade ut Jarl till så många projekt utanför hans älskade hem!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Gustafson, präst och ordförande i Föreningen Marmabygden