Gunnar Nylander föddes den 2 augusti 1919 i Huskvarna som äldste son till Martin och Emma Nylander och växte upp i Uddevalla.

Efter avlagd studentexamen valde Gunnar, liksom hans två yngre bröder, att studera medicin.

Redan under studietiden i Uppsala visade han prov på sin förmåga att locka till hejdlösa skratt och blev snabbt invald i Juvenalorden, känd för sina studentspex. Där uppförde han tillsammans med vännen Bengt H Persson sina egenhändigt författade spex Cleopatra, Ivan den förskräcklige och Ceasar till allmänt jubel.

Han gifte sig 1944 med Karin Barre och disputerade 1953 i histologi och valde därefter att bli kirurg.

Under flera år tjänstgjorde han som biträdande överläkare i kirurgi vid Akademiska sjukhuset och utnämndes 1970 till professor i kirurgi vid Karolinska Institutet samt överläkare vid kirurgiska kliniken på Karolinska sjukhuset.

Han drev ett mycket framgångsrikt kirurgiskt forskningslaboratorium, där han främst engagerade sig i tarmforskning.

1986 gick han i pension och tillbringade merparten av sitt liv ute på sitt älskade Berga Gård söder om Södertälje. Tillsammans med hustru Karin skapade han ett hem som var en upplevelse av skönhet och trivsel, fyllt med utsökt konst och antikviteter. Att träffa Gunnar var minnesvärda stunder och han förblev en närmast oslagbar middagstalare.

Bakom skratt och glam fanns också en allvarlig sida, romantikern och grubblaren. På ålderns höst när hustrun avlidit och vänkretsen alltmer glesnat satt han helst i sitt bibliotek för stunder till reflektion och då gärna i sällskap med skalder som Ferlin och Karlfeldt. Under de sista åren blev sorgen efter hustrun allt större, men till sin lycka var han omgiven av sin dotter Gisela och sonen Per med familjer, som skötte honom med stor kärlek och omsorg. Vi som haft förmånen att lära känna honom kommer att med tacksamhet bevara hans minne.