Logga in
Logga ut
Vädersponsor:

Kontakta familj

Kontakta Familj

TIPSA FAMILJ
Vet du någon som fyller jämna år, har fått någon utmärkelse, bytt jobb eller är intressant på annat sätt? Vi uppmärksammar personer som bor i vår närhet, i Uppsala, i Uppland. Vi söker kvinnor och män med olika yrkesbakgrund och av både utländsk som inhemsk härkomst att intervjua. För att unt.se/familj och UNT:s familjesida ska spegla det samhälle vi lever i behöver vi ditt tips. De personer som vi viker ut i en större intervju kan vara din kollega, din granne eller din vän. Ring, skicka e-post eller skriv till Familj på adresserna ovan!

ANNONSERA PÅ FAMILJ
Vill du annonsera på UNT Familj? Klicka HÄR.

FYLLER DU JÄMNT?
Tipsa UNT Familj, se adresser ovan!

FÖRENINGSLIV
Vi vill gärna uppmärksamma föreningslivet i Uppland. Är du med i en förening som du tycker att vi ska skriva om, eller känner du någon som är det? Vi söker kvinnor och män av både utländsk som inhemsk härkomst ur föreningslivet att intervjua.

SÅ SKRIVER DU MINNESORD
Minnesord över en avliden införs efter det att dödsfallet är allmänt känt. Texten ska vara saklig, ha uppgifter om den avlidnes hemort, ålder, närmaste anhörig och levnadshistoria. Detaljer rörande sjukdom eller andra privata fakta publiceras inte. Minnesordet får inte innehålla allmängiltiga sorgeformuleringar eller dikter och verser. Texten får inte heller rikta sig till den avlidne, inte skrivas i Du-form. Personen ska inte ha avlidit mer än två månader tidigare för att UNT ska publicera texten.
UNT publicerar inte fler än två minnesord över en avliden. Vi ser helst att minnesordet är skriven av en vän eller kollega, inte av nära anhöriga.
Texten får innehålla max 2 000 tecken inklusive blanksteg. Skicka gärna ett fotografi på den avlidne, så nytaget som möjligt. Minnesordet ska vara undertecknat med för-, efternamn och telefonnummer. Om flera personer står som skribenter bör en person stå som kontaktperson med telefonnummer. Skicka helst manus på e-post: familj@unt.se.
Familjeredaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta i insända manus.

Senaste nytt unt.se

Uppland