Akademiskas sjukhuset i Uppsala

Stort tack till personalen på kirurgiska, onkologiska,strålbehandlingen, röntgen och MR för ett fantastiskt jobb trots hög arbetsbörda, personalbrist och besparingar!
Ni är fantastiska!

12 juli 2019 08:46
Alborz Sigrevi
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!