Pepparrotsstaden har fått en egen kokbok

Pepparrotssås och pepparrotskött har man hört talas om, men pepparrotsglass? Ärligt talat...
Men kanske är det...intressant?

30 december 2007 13:13
I varje fall så är glassen ett av sextio recept där pepparrot ingår som finns med i en alldeles ny bok utgiven av Enköpings kommun.
Kokboken "Med rötter i Enköping" anspelar på Enköpings forna epitet Pepparrotsstaden och innehåller såväl recept som pepparrotshistorik från medeltiden och framåt och beskrivningar av hur odlingen gick till.

Pepparrot för avsalu var en viktig inkomstkälla för många Enköpingsbor, inte minst under 1800-talets senare hälft då staden var vida känd för sin pepparrot. Många båtlaster med pundade rötter gick via Mälaren till Stockholm, men också landvägen till grannstäderna. Fortfarande finns det gränsstenar kvar längs gångvägen mellan Enköpingsån och Gröngarnsåsen som markerar var pepparrotslotter en gång låg. Odlingslotterna hyrdes ut till hugade odlare, dyrast var lotterna på Stadslanden väster om Kyrkåsen, och på Korsängen där jorden var perfekt för pepparrotsodling.
På Myran var jorden sämre, rötterna blev mindre och fränare i smaken.

Det var kommundirektör Åsa Byman Falck som kom med förslaget att göra en receptsamling med pepparrot som genomgående ingrediens. Boken är tänkt dels som representationspresent, men finns också att köpa för gemene man på huvudbiblioteket och på Enköpings museum.
- Eva Kjellén, tidigare antikvarie här på museet har skrivit de inledande texterna om pepparrotens användning som medicinal- och kryddväxt, om rotens historia i stort och i synnerhet här i Enköping. Recepten är insamlade från olika källor, några av dem användes på Stadshotellet, en del är från privata samlingar, andra från moderna kokböcker, berättar museichefen Bengt Svensson.

Eleverna på Westerlundska gymnasiets hotell- och restaurangprogram har lagat till många av recepten som ingår i samlingen, även pepparrotsglassen, och frestande bilder av anrättningarna har tagits av Enköpingsfotografen Stig Norling.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille