"Vi ska ha lägst arbetslöshet inom EU"

På tisdagen presenterade Socialdemokraternas kommunalråd Marlene Burwick och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson förslag på hur arbetslösheten i Uppsala ska minska.

25 februari 2014 11:07

– Uppsala är en jättebra kommun men vi står också inför stora utmaningar, den viktigaste är att skapa fler jobb, säger Burwick.

Socialdemokraterna presenterade ett åtgärdspaket. Partiet vill införa ett yrkescollege som har ett nära samarbete mellan skola, det regionala näringslivet och de fackliga organisationerna. Dessutom vill partiet att arbetsmarknadsutbildningarna och Yrkeshögskole-platserna ska bli bli flera samt att antalet högskoleplatser utökas.

Uppsala ligger idag i botten gällande antal elever som fullföljer sin gymnasieutbildning. I en ranking från Sveriges Kommuner och Landsting hamnar Uppsala på plats 284 av 290 kommuner.

År 2006 fanns 431 högskoleplatser per 1000 personer. Idag har den siffran sjunkit till 377.

– Examensfrekvensen från högre studier är lägre än övriga länder inom norden. Samtidigt är det ett rekordhögt tryck på sökandet, där vill vi få en förändring, säger Burwick.

Slutligen berättade Marlene Burwick att partiet säger nej till det förslag regeringen nyligen lämnade om att sänka studiemedlet.

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson berättade att man hade två stora målsättningar framöver.

– Ett av våra mål är att Sverige ska EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Idag har Österrike bäst siffra med 4.6% arbetslösa. I Sverige ligger vi runt 8%, säger Thorwaldsson.

Den andra målsättningen är att införa en särskild garanti för ungdomar som går arbetslösa.

– Ingen under 25 år ska vara arbetslös i mer än 90 dagar, säger Thorwaldsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mattias Holmgren