På några år har Xiuhtezcatl Martinez gått från engagerat barn till världsstjärna. Hans kamp för att uppmärksamma och stoppa klimatförändringarna har fört honom till FN:s klimat möte i Rio och generalförsamlingen i New York.

Under tre veckor besöker han och bandet Europa för att tala och sjunga om klimatförändringarna och vikten av att engagera sig.

– Det tog sin början när jag var sex år gammal. Jag bestämde mig för att skydda miljön och klimatförändringarna är en av de stora frågorna. Min far lärde mig att allt liv som kan räddas ska räddas. Jag ska hjälpa till och bana väga för andras engagemang, säger han till UNT.

Artikelbild

| Omställning. Per Holmgren tycker att Sverige har en alltför orealistisk bild av sin klimatpåverkan. Genom dagens handel och import står landet för en ohållbar konsumtion.

Musiken och texterna präglas av hans övertygelse.

– Jag skriver om hur världen påverkar mig, jag ser hur människor i min egen ålder betraktar utvecklingen med apati.

Meteorolog Pär Holmgren har även han engagerat sig i klimatfrågan. Han vill slå hål på myten om att Sverige är ett föregångsland när det gäller klimatpåverkan. Så länge vi håller oss inom landets gränser är vår klimatpåverkan liten. Förklaringen är att en stor del av industrin har lämnat landet och jordbruk har lagts ner. Vi förlitar oss på import idag och vi är extremt beroende av fossila bränslen, resonerar han.

– Vi tar egentligen stor plats och vår klimatpåverkan hamnar i andra länder. Vi kan inte titta på vårt interna utsläpp för att förstå hur vi påverkar världen, säger han.

Mindre köttätande, mer vegetabilisk produktion och färre flygresor är rätt väg fram i synnerhet när och fler och fler människor ska försörjas. Omkring 2030 bör Sverige ändrat kurs. Just nu seglar vi mot systemkollaps. Under 1900-talet kunde människan åtgärda miljöproblem med ny teknik, men nu överutnyttjar vi istället planetens resurser. I det sammanhanget är det viktigt att förstå hur sammanlänkade ekologi och ekonomi är, säger Pär Holmgren.

– Men vi ska inte deppa ihop, vi kan ställa om till ett fossilfritt samhälle till 2050, men vi har sett någon ännu. Våra utsläpp har inte minskat, säger han.

Klart är att arbetet måste ske på alla nivåer i samhället, även på kommunal nivå. När Uppsalas kommunalråd fick chansen att förklara hur de ser på hållbarhet handlade det i första hand om ekonomisk och social hållbarhet och förvånansvärt lite om klimatpåverkan.