Regeringen föreslår att studiestödslagen ändras, så att åldersavskrivningen av studielån, som i dag sker i slutet av det år när låntagaren fyller 67 år, avskaffas. Fast de nya reglerna ska bara gälla studielån tagna efter den 31 december 2014.

Även åldersavskrivningen för återkrav av studiemedel ska tas bort, enligt förslaget. Men om det finns synnerliga skäl eller om låntagaren avlider ska studielån fortsatt skrivas av, enligt en promemoria från utbildningsdepartementet.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.