Hushållen kan få billigare el

Hushållen skulle ha mycket att vinna på att använda el när priset är lågt och minska förbrukningen när priset är högt. Men det förutsätter att elbolagen kan debitera för elen timme för timme.

11 november 2011 18:25

Två nationalekonomer Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås hävdar i en ny rapport att det är möjligt i dag. I Sverige har man redan gjort stora investeringar i smarta nät och nätbolagen samlar redan i dag in stora mängder data om hushållens timvisa elförbrukning.

Att elhandlarna trots det inte erbjuder hushållen debitering per timme kan bero på att bolagen förlorar på att hushållen förbrukar mer el när den är billig i stället för dyr, tror de.

Men branschen slår ifrån sig.

– Det är bara 23 procent av mätarna som klarar hela den processen, säger Kjell Jansson, vd för branschorganisationen Svensk Energi. – Dagens mätare är byggda för timvis avräkning men inte timvis debitering, utan för att ge ett snittpris för månaden. De klarar alltså att registrera timvis, men inte att debitera per timme.

För att alla mätare ska klara timvis debitering krävs ytterligare investeringar på ett antal miljarder kronor, enligt branschen, som hittills investerat omkring 15 miljarder kronor i smarta nät.

Forskarna föreslår också att andra aktörer än dagens ska få äga ny svensk kärnkraft. Det möter inget motstånd från branschen.

– Nej, det är litet som att slå in en öppen dörr. Vi har aldrig tyckt något annat, säger Jansson.

Däremot kan det knappast ske utan problem eftersom nya kärnkraftverk bara får byggas när de gamla fasas ut.

– Vi har inte möjlighet att bygga så stora anläggningar utan att bilda konsortier med intressenter inklusive näringslivet. Men man måste också beakta äganderätten. Det är ju nuvarande ägare som bestämmer när man vill och kan fasa ut kärnkraften. – Det vore skillnad om man fick bygga hur många kärnkraftverk som helst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT