Grön Teles säljmetoder utreds

Konsumentverket utreder teleoperatören Grön Tele efter flera anmälningar. Upphör inte företaget med sina metoder kan det bli belagt med vite.

24 mars 2012 18:12

Grön Tele menar i ett svar till Konsumentverket att det handlar om att enskilda säljare har gjort fel, och att företaget fått så många nya kunder på kort tid att man inte hunnit med ordentligt. Men Konsumentverkets handläggare är inte nöjd med förklaringarna.
– Jag kan säga så här, att ärendet är inte avslutat i och med deras svar. Vi har möjlighter att begära in ljudfiler på samtalen i anmälningarna, säger Anna Lindström, jurist på Konsumentverkets rättsenhet.
Grön Tele har sitt säte i Stockholm, och startade verksamheten för ett år sedan.

 Namnet förklaras med att företaget planterar ett träd i Afrika per kund och år.
Sedan juni förra sommaren har Konsumentverket fått in 19 anmälningar i ett jämt flöde, de senaste denna vecka. De allra flesta rör personer som blivit kunder mot sin vilja och blivit uppringda trots att de har haft sitt telefonnummer spärrat i Nix-registret. En stor del av anmälningarna är gjorda av anhöriga till äldre personer, som blivit kunder mot sin vilja.
– Det mest allvarliga är den negativa avtalsbindningen, att man blir kund trots att man uttryckligen har avböjt, säger Anna Lindström.

I brevet till Grön Tele skriver Konsumentverket att företaget använt sig av marknadsföring som är otillbörlig. Om ingen ändring sker kan Konsumentverket besluta om viten, böter som faller ut om företaget bryter mot förbud om sådan marknadsföring.
UNT har sökt Grön Tele för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!