Framtidsbedömningar kan bli bättre

Bedömningarna av hållbarheten i de offentliga finanserna kan förbättras, enligt en rapport från Expertgruppen i offentlig ekonomi. Författarna har framför allt hittat två problem med hur bedömningarna görs i dag.(TT)