Framtidsbedömningar kan bli bättre

Bedömningarna av hållbarheten i de offentliga finanserna kan förbättras, enligt en rapport från Expertgruppen i offentlig ekonomi. Författarna har framför allt hittat två problem med hur bedömningarna görs i dag.(TT)

24 september 2014 07:25
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!