Skriv avtal med UCC snarast

"UCC har adekvat läkarbemanning, inklusive en världsledande kirurg, Haile Mahteme", skriver Bo Sandhagen.

14 april 2013 00:00

Vård. Uppsala läns landsting skriver inte avtal med Upsala Cancer Clinic (UCC) för att köpa operationer och eftervård av den relativt ovanliga sjukdomen Pseudomyxoma Peritonei (bukhinnecancer eller PMP).

Utredaren, Anders Thulin, menar att det krävs ett universitetssjukhus för att klara alla komplikationer som kan uppkomma under och efter en så komplicerad operation. Patientsäkerheten på UCC sätts ifråga. Därför kräver man att verksamheten skall inrymmas fysiskt under Akademiska sjukhusets tak.
Men, Akademiska sjukhuset har varken operationssalar eller specialpersonal för sådan verksamhet och det kommer att ta mycket lång tid att skaffa dessa resurser. Hur många patienter hinner dö under den tiden?

Nu är det så att det finns en specialbyggd klinik för dessa operationer, Uppsala Cancer Clinic, lokaliserad inom Uppsala läns landstings lokaler i Samariterhemmet. Man har för ändamålet helt adekvata resurser, övervakningsutrustning i klass med det bästa Akademiska har, samma blodgasutrustning som Akademiska har, etc. UCC har adekvat läkarbemanning, inklusive en världsledande kirurg, Haile Mahteme som utfört över 800 operationer av PMP. Patientsäkerheten är mycket väl tillgodosedd.
Det är 900 meter mellan sjukhusen. Eventuella specialister kan förflytta sig till Samariterhemmet ungefär lika fort som inom det stora Akademiska sjukhuset. Lika fort kan patienter transporteras från UCC till aktuell klinik på Akademiska sjukhuset.
Med lite logik, skriv avtal nu.

Bo Sandhagen, Uppsala
sjukhusingenjör, docent i klinisk fysiologi

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!