Sexköpslagen bör avskaffas!

Rätten att sälja och köpa sex är en fråga om frihet och den brottsliget som kan omgärda prostitution bör bekämpas med andra lager än förbud mot sexköp, skriver Björn Schaerström.

29 april 2011 15:48

Att en hederlig svensk man får böta fyrtio tusen för att en kvinna mot betalning masserat dennes penis liknar spöstraff. Sexköpslagen har fascistiska drag ovärdig en demokrati; en elit självupphöjd över andra som i strävan efter samhällelig renhet utfärdar moralpåbud och säkrar blind lydnad genom lag.
Orimlig! Generande!
Det är obegripligt att det ens var möjligt.
Att kriminalisera en djupt mänsklig handling och frivillig överenskommelse mellan vuxna därför att den innefattar ersättning.

Mänskligheten har i alla tider köpt njutning och allsköns hokus pokus, från termiska bad och vin till hawaiiansk energimassage och rosenterapi. Men man ska inte få köpa sex!?
Lagens förespråkare talar om utnyttjande. Vadå utnyttjande!? Vem utnyttjar vem? Utnyttjar Findus mitt behov av mat?
Ett öppnare och friare förhållningssätt till sex i detta karga land skulle med stor sannolikhet innebära minskad frustration och skapa ett lyckligare samhälle. Inte osannolikt skulle det också ha gynnsam effekt på sexrelaterad brottslighet och annat våld liksom det skulle bespara samhället polisiära och rättsliga resurser till förmån för bekämpande av verklig brottslighet.

Prostitution och pornografi är nyttoverksamheter som ska bejakas. Icke kriminella handlingar ska inte kriminaliseras. Men däremot kriminella där de uppträder för sig. För otillbörligt utnyttjande av människor finns annan lag. Den för världen helt unika orättfärdiga svenska sexköpslagen är tillkommen som en feg eftergift åt lättkränkta extremfeminister och självutnämnda representanter för ingen utan föregående djupare intellektuell diskussion. Vem vet när jag själv blir brottsling!? Men om jag köper av en man kanske jag går fri!?
Mer sex åt folket!
Sexköpslagen måste avskaffas nu!

Björn Schaerström (M)
ledamot av kommunfullmäktige i Vallentuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!