S kan fortfarande ändra sig om Seminarieparken

20 april 2012 15:20

SEMINARIEPARKEN. Visst vore det bra om Socialdemokraternas kompromiss angående bebyggelse av Seminariet kunde få genomslag. Partiet har föreslagit ”att grönytorna sparas och att tillkommande bostadsbebyggelse förläggs till den gamla fotbollsplanen i kvarterets ena hörn där husen också kan tillåtas bli något högre”.

Problemet är att detta är vad Socialdemokraterna sa före valet. Citatet ovan från Erik Pellings blogg 2009. Nu, efter valet, avvisar partiet alla försök att som en kompromiss realisera S-förslaget från 2009. Det är inte ovanligt att partier sviker vallöften, men det beror oftast på att politiken kräver kompromisser eller att ekonomin försvagas. Men här handlar det om att svika utan att ha andra skäl än att inte vilja stå fast vid det man sa före valet.

Flera partier har sträckt ut sin hand och sagt: Vi kompromissar och går med på att bygga på fotbollsplanen. Men i stället väljer Socialdemokraterna att säga ja till 220 exklusiva bostadsrätter i hus som kommer att förstöra det kulturhistoriska värdet i den 100 år gamla seminariemiljön.
När fullmäktige på måndag slutligt tar beslut finns tre förslag: 1) avslag på förslaget att bygga i Seminarieparken, 2) återremiss för mindre bebyggelse och 3) bifall till att bygga i parken. Det är inte för sent för Socialdemokraterna att göra det rätta och återgå till sitt förslag från 2009.

Ilona Szatmári Waldau (V)
kommunalråd, Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!