Provocerande beslut om vindkraft i Östhammar

1 oktober 2012 08:31

VINDKRAFT. Det är upprörande och provocerande att Vattenfall och Östhammars kommun nu gemensamt struntar i vad länsstyrelsen och regeringen har beslutat om. Flera tunga instanser såsom Naturhistoriska riksmuseet och Naturvårds­verket har entydigt funnit att det är direkt olämpligt att etablera vindkraft runt biotestsjön vid Formarks kärnkraftverk.

Detta på grund av den uppenbara risken att skada det unika fågellivet genom att på sikt utrota havsörnsbeståndet i området. En auktoritet inom området, Björn Helander, har funnit att havsörnarna skulle ta stor skada om vindkraftverk byggdes. Helander är den i Sverige som räddat havsörnen från att helt utrotas och har ägnat en livstid åt detta genom mödosam och klok naturvård.

Östhammars kommun har publicerat en plan för vindbruk i kommunen. I denna står det på flera ställen att det är olämpligt att etablera större anläggningar i kustnära områden. Nu vill samma kommun att detaljplanen ändras så att det blir möjligt att bygga vindkraft i ett typiskt kustnära område. Obegripligt!

Vad Vattenfall har för motiv är också obegripligt. Tillskottet i energi är i det närmaste försumbart med 15 vindkraftverk medan skadan på miljön är enorm. Trots detta är man beredd att ignorera alla beslut och på nytt ansöka om att få etablera i biotestsjön. ”Vindkraft ska byggas där det blåser” som Eva Vitell, chef för Vattenfalls vindkraftsprojekt i Sverige, sade i UNT nyligen.
Varför ansöker man då inte om tillstånd att etablera vindkraft runt Horn­borgasjön eller vid Ölands södra udde, där blåser det ju ordentligt. Fåglarna struntar man ju uppenbart helt och hållet i …

Lars-Olof Wahlund
ordförande i föreningen Livskvalitet runt Öregrundsgrepen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!