Patienter behöver bra mat

En tapper sjukhuspersonal kämpar i motvind med dåliga resurser. Värst är matens kvalitet, skriver Louise Palmstierna.

5 oktober 2011 08:29

Någon måste slå larm om svensk sjukvård för oss vanliga människor innan det är för sent! Har vi glömt att vi för ett antal år sedan var ett land som ansågs vara ett föredöme när det gäller sjukvård?
För en tid sedan tillbringade jag ett dygn på Akademiska sjukhuset i Uppsala och kunde med egna ögon bevittna läkares och sjuksköterskors kamp för att hjälpa och lindra. En ensam läkare och ett fåtal sjuksköterskor gjorde allt som stod i deras makt för att räcka till på en överfull akutmottagning. Hur kan ett land som Sverige, lyckligt befriat från krig och naturkatastrofer, tillåta något sådant?

Högkvalificerad och yrkeskunnig sjukhuspersonal är så litet uppskattad och har usla löner! Hur kan vi tillåta det? De flyr Sverige för att röna uppskattning någon annanstans. Men vad ska det bli av oss?
Någon tid senare intogs jag ånyo som patient på samma sjukhus i Uppsala och fick återigen, med egna ögon, se hur denna tappra och osjälviska personal agerade storartat.

På en infektionsavdelning serverades sjuka och svaga människor mat som, såvitt jag kunde se, slängdes varje dag, fullkomligt oätbar.
Vad skulle ni själva tycka om att, som patient, till lunch serveras fyra centimetertjocka fläskskivor i en hög med burkärtor och fyra tjocka degiga pannkakor? Mina medpatienter gjorde som jag, bad att få kaffe och smörgås i stället. Jag såg återigen att maten slängdes! Vad tror ni att det kostar? Till lunch nästa dag serverades Janssons frestelse, en rätt som bubblade av fett och sälta.
I hela mitt liv har jag predikat för mina barn ?ät upp din mat!? Det var viktigt att barnen fick näringsrik mat. Vad behöver då inte sjuka människor?

Varför höjs inga röster? Varför protesterar ingen? Jag frågade mina medpatienter. Det var för jobbigt. Man är rädd för att få sämre vård om man klagar. Det är ju inte klokt! Jag är fullt medveten om att det är ett dyrbart jätteprojekt att förbättra sjukvården och kringservicen, men något måste göras innan det är för sent!
Till slut har det kommit till min kännedom att personal på Akademiska sjukhuset ska få bättre mat vid årsskiftet, men vad händer med oss vanliga patienter? Politiker, gör en studieresa till Danmark för att studera hur man där gör för att maten ska vara ätbar och nyttig på sjukhusen. Lösningen verkar ligga närmare till hands. Sunt förnuft och kunskap i ämnet som inte politiker kan besitta.

Louise Palmstierna
Heby

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!