Landstingets hållning mot UCC är ohållbar

Politikerna måste ta tag i taktpinnen när landstinget fortsätter att motarbeta Uppsala Cancer Clinic, skriver överläkaren Inger Andréasson.

14 december 2012 18:26

Det har kommit till min kännedom att landstinget i Uppsala inte kommer att skriva något avtal med Uppsala Cancer Clinic (UCC). Detta beslut har man tagit efter utredningen av Anders Thulin. Denna utredning är inget annat än ett beställningsarbete från sjukhusledningen, gjord helt utan tanke på våra patienters bästa!
Jag kan påstå detta därför att jag var inbjuden till ett möte i Stockholm 7 november under rubriken Hur ska vi gå i mål med cancerstrategin?

Anders Thulin gav rapport från arbetet med nivåstrukturering på regional och nationell nivå. Han påpekade att man inte kommer att få sköta alla diagnoser på alla sjukhus utan centralisering kommer att genomföras. När det gällde kirurgi påpekade Thulin att det måste finnas tre kompetenta läkare för att man ska få operera patienter med ovanliga diagnoser. Om kompetenta läkare sa han: ”Oftast tog det cirka åtta år innan man är så duktig inom sitt område”.
Anders påpekade att gör inte sjukhuset enligt ovan, kommer man att peka med hela handen och förbjuda viss operationsverksamhet.
Om Anders Thulin hade fullföljt sitt uppdrag enligt nivåstrukturering när han gjorde sin utredning om UCC skulle svaret ha blivit: I Sverige är det endast Hailes Mahtemes (kirurg på UCC, red:s anm.) verksamhet som uppfyller kriterierna när det gäller bukhinnecancer!

Problemet är prestigen hos Akademiska sjukhuset och att verksamheten finns på Samariterhemmet och drivs i privat regi. Nu är det dags att politikerna tar tag i taktpinnen och inte skämmer ut landstinget i Uppsala. De har makten att få slut på denna snart farsartade karusell. Jag vet också att det finns krafter inom politiken och landstingsledningen som motarbetar UCC och onkologer ute i landet uppmanas att skicka remisser till UAS. Dock är vi onkologchefer i landet mycket måna om våra patienter och kommer aldrig att gå med på denna kohandel.

Inger Andréasson
överläkare, klinikchef i Västarås, Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!