Godhet lönar sig även i evolutionen

18 november 2011 08:25

SAMHÄLLETS VÄRDEGRUND. Kommentar till Bength Gusfafsons inlägg 10/11.
Gustafson hävdar att moralen inte kan förklaras av Darwins evolutionsteori. Jag kan bara uppfatta detta som ett försök att bevisa Guds existens genom att på felaktiga grunder hävda att den moderna evolutionsteorin inte stämmer.
Gustafson visar bristande förståelse för skillnaden mellan religion och vetenskap i sitt resonemang. När vältaliga personer som han påskiner att Gud är en realitet jämförbar med den moderna evolutionsteorin blir det inte bra. För det finns ingenting som objektivt tyder på att det finns en gud. Än mindre finns några hållbara beskrivningar av hur denna gud i så fall skulle vara konstruerad. Det är helt enkelt en tro utan objektiv grund. Jag motsätter mig inte tro. Religionsfrihet är en viktig del av samhället.

Att den moderna evolutionsteorin stämmer har visat sig omöjligt att motbevisa. Men man ska fortsätta att testa och försöka, för det är vad vetenskap handlar om. Den är dock så enkel och logisk att det ofta blir löjligt när man argumentera emot den. Den säger ju bara att vi alla blivit olika genom att det har uppkommit mutationer och att nästa generation av individer kommer att bära de gener de föds med samtidigt som ofödda gener dör ut. Att detta sedan leder till väldigt komplexa livsformer, och till och med moral, kräver förstås en djupare studie. Den som inte satsar på sina egna gener kommer inte föra dem vidare. Det betyder att vi inte kan ha uppkommit genom osjälviskhet. Inte heller kan moral ha uppstått som något osjälviskt.
Gustafsson håller med om denna logik, men blundar för den lika logiska förklaringen och vänder i stället hela resonemanget till att Darwin hade fel. Gustafsons ologiska slutsats bygger på frågan: Hur ska man kunna vara en bidragande flockmedlem och god samhällsmedborgare samtidigt som man är själv­isk? Han tar den frågan som ett bevis för att det måste vara Gud som har ordnat moralen åt mänskligheten.
Men det enkla svar som den moderna evolutionsteorin ger är detta: För att lyckas som människa måste man vara en god vän, bidragande flockmedlem och god samhällsmedborgare. Alla andra sätt att vara på ger individen en sämre möjlighet att fungera och föra sina gener vidare.

Betyder detta att Gustafsson har fel och att Gud inte finns? Inte nödvändigtvis, men hans vetenskapliga resonemang håller inte och det finns inga vetenskapliga bevis eller antydningar om att en gud har givit oss moral, eller ens finns Då jag utgår från att Gustavsson känner till detta faktum måste jag säga att hans sätt att vrida på sanningen blir ganska omoraliskt. Kom dock ihåg, att alla ha rätt till sin tro och att vetenskapen ska vara ödmjuk och vidsynt. Det går inte att utesluta att det finns en gud, men det är inte troligt.

Rickard Malmström
biolog

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!