Gamla äppelträd försvinner

15 juni 2012 18:34

SEMINARIEPARKEN. En inventering av alla fruktträd i Seminarieparken, gjord 2004 av Hilding Karlsson, medlem i Sveriges Pomologiska Sällskap, visar att det är fler än 40 träd. Beträffande NCC:s tal om att spara äppelallén kan det ju låta positivt, men är i själva verket ganska fantasilöst. Alla tolv träden i allén är ju Åkerö, en i och för sig omtyckt äppelsort, men den ger dåligt med frukt. Det finns betydligt mer spännande sorter i trädgården. Dessa 40 fruktträd kommer att försvinna! Inget av de 12 Åkeröträden kommer heller att leva speciellt länge om det byggs hus i fem till sju våningar intill. Träden kommer att stå i skuggan, men de är vana vid ljus och sol större delen av dagen.

Jacqueline Altberg
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!