Fulleröpark dålig för klimatet

30 maj 2012 17:39

FULLERÖ PARK. I måndags på fullmäktige när vi debatterade Fulleröärendet var jag uppe i talarstolen och talade om den klimatpåverkan som ett handelcenter vid Fullerö kommer innebära, vilket tydligt framkom av våra handlingar till kommunfullmäktige.
Då blev jag avbruten av kommunfullmäktiges ordförande. Han hänvisade till att vi inte får diskutera globala frågor i fullmäktige. Detta är mycket anmärkningsvärt och kan i de närmaste liknas vid censur. Alla vet att klimatproblemen är globala och att vi måste agera i varje land i varje region runt om i världen för att komma tillrätta med problemen.

Att vi inte får sätta dessa problem i sitt sammanhang i fullmäktigedebatten visar på brister i förmågan att se kopplingen mellan den globala utmaning vi står inför och lokal politik. Att sätta locket på den debatten är mycket allvarligt då vi behöver ett helhetsperspektiv för att kunna finna lösningar som är hållbara både ur lokalt och globalt perspektiv, nu och i framtiden, när vi planerar vår stad. Vilket är helt i enlighet med definitionen om Hållbar utveckling av Bruntlandskommissionen.

Emma Wallrup (V)
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!