Centerns invandringspolitik är inte trovärdig

7 december 2012 18:53

INVANDRINGSPOLITIK. Svar på insändaren från Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) 3/12. De båda centerpartisterna attackerar SD och försöker plocka billiga politiska poäng. Först vill vi klargöra följande: politiska skandaler förekommer i alla partier, vilket Stefan Hanna om någon borde vara medveten om. Minns även Uppdrag gransknings valstugereportage 2002. Det viktiga är hur partierna hanterar det. SD har på ett ansvarsfullt sätt hanterat den uppkomna situationen och de personer som berörts har tagit konsekvenserna.

Hanna och Nasari menar att SD inte är ett trovärdigt alternativ för den som i dag är kritisk till den förda invandringspolitiken. Men det är tvärtom. Det är Centerpartiet och alliansen som på både lokal och nationell nivå ständigt förvärrar den redan ansvarslösa invandringspolitiken. Uppsala kommun fördubblar sitt invandringsmottagande till 700 asylsökande per år, trots en begynnande varselvåg, skriande bostadsbrist och enorma socialbidragskostnader.

Enligt Socialstyrelsen gick år 2011 169 miljoner kronor till utrikes födda i Uppsala kommun i ekonomiskt bistånd och etabler­ingsersättning, medan bara 87 miljoner kronor gick till inrikes födda. Så har det också sett ut de senaste femton åren. Eftersom de utrikes födda samtidigt utgjorde 16,7 procent av kommunens befolkning visar det på en mycket stor överrepresentation. Detta är en av de främsta anledningarna till att kommunen nu reviderar sin budget.

Alliansen inser inte att Uppsala behöver en invandringspaus för att lösa problemen, utan fortsätter i stället på den inslagna vägen genom att fördubbla asylmottagandet. Det är vad vi kallar för en ansvarslös invandringspolitik. Sverige upplever nu sin största asylvåg sedan 1990-talet. Många kommuner, däribland Karlskrona, Boden, Södertälje och Tierp, samt hela Kronobergs län, säger nu nej till fler asylsökande. De andra riksdagspartierna säger konsekvent nej till SD:s förslag om att hjälpa fler människor på plats i sina närområden i stället för att låta ett förhållandevis litet antal av dem komma till Sverige.

I Uppsala, men även andra kommuner, talar nu alliansen om att skapa nystartszoner i Gottsunda och Stenhagen för att det ska vara billigare att driva företag där. Det om något spär på de spänningar som redan i dag finns i samhället. I andra länder har det visat sig vara fruktlöst. Centerpartiet, tillsammans med alla andra partier utom SD, säger dessutom ja till ännu en moské i Uppsala, nämligen i Stenhagen, vilket kommer att öka segregationen ytterligare. Vi ifrågasätter också om könssegregerade badtider på Gottsundabadet underlättar integrationen.

Trots att miljarder av Uppsalabornas skattepengar plöjts ned i Gottsunda de senaste decennierna fortsätter splittringen i området att tillta och yttrar sig senast i en aldrig sinande stenkastning mot kollektivtrafiken. Inför allt detta står både Centerpartiet och alliansen handfallna. Man har misslyckats kapitalt på detta område och saknar all form av trovärdighet.
Sverigedemokraterna menar att Uppsala måste ta en invandringspaus. Sverige måste få en ansvarsfull invandringspolitik och krav måste ställas på de människor som kommer hit om att anpassa sig till det svenska samhället. Det är därför som SD, och inte C, nu är det tredje största partiet i flera opinionsmätningar.

Pavel Gamov
Stefan Lundkvist
Leif Ågren
Simon Alm
Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!