Vill universiteten se problemen?

Vill universiteten se problemen med forskningsfusk i den egna organisationen om detta riskerar "varumärket"? Det skriver Maria Henriksson.