Valfrihet viktigt för vården

Riksrevisionen rekommenderar en utveckling, inte en avveckling, av valfriheten i vården, skriver Gustav Alé Svensson.

19 december 2014 13:59

Valfrihetens motståndare, de som tyckte det var bättre förr när politiker hade makten att bestämma var du och jag skulle söka vård, har jublat över Riksrevisionens senaste kritik av vårdvalen, visserligen för tidigt – men ändå jublat. Riksrevisionens uppföljning av vårdvalen kan man tolka som att valfrihet är något som enbart gynnar ”rika och friska”, något väldigt skevt och felaktigt.

Om man bortser från den viktigaste principen med valfriheten, att just du, du som individ själv ska få välja läkare och vårdmottagning. I grund och botten är det en frihetsfråga att kunna själva välja vård. Om man bortser från frihetsperspektivet som skiljer sidorna för/emot emellan kan man se vilka positiva effekter det fria vårdvalet inneburit. Det finns en mycket bättre tillgänglighet där människor enklare kan träffa husläkare, komma fram i telefon till vårdcentralen och inte behöva vänta ett flertal månader eller år på att få operera sitt onda knä.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) ser inga undanträngningseffekter som Riksrevisionen pekar på, Myndigheten för vårdanalys finner likväl inget heller som indikerar på ett ojämlikt vårdutnyttjande.

Karolinska Institutet har dessutom deklarerat att samtliga inkomstgrupper har ökat sina besök efter en utvärdering av vårdnadsvalet. Ökningen är större bland de med lägre utbildning kontra högre och allra mest har besöken ökat av de äldsta, över 85 år.

Varför dessa resultat skiljer sig från Riksrevisionen är något så simpelt som att Riksrevisionen endast fördjupat sig i Västra Götaland och Skåne. Det tänkvärda här är att dessutom i dessa län finns intressanta motbilder. Något Riksrevisionen i alla fall konstaterar är att nya vårdcentraler etablerats i områden där tillgängligheten tidigare varit dålig vilket medfört att människor fått en vårdcentral närmare sitt bostadsområde.

Valfrihet inom vården är viktigt och något som borde ses som en självklart och som borde utökas tillika utvecklas.

Tittar man vidare på Riksrevisionens utvärdering ser man att rekommendationerna ligger långt ifrån vad valfrihetens fiender kunnat hoppas på. De ligger långt ifrån valfrihetens avskaffande eller minskande. I stället föreslår man utveckling.

Utveckling genom större likhet mellan utformningen av vårdval, enklare ersättningssystem och en tydligare styrning utifrån etiska principer.

Det viktigaste är att inse valfrihetens betydelse. Valfriheten är viktig att värna för det fortsatta arbetet mot en modernare sjukvård. Låt inte en vänstergir föra in oss i fel riktning.

Gustav Alé Svensson, ordförande LUF Nordvästra Västmanland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!