Ungdomsfientlig S-politik

Det måste bli lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Socialdemokratisk politik hotar arbetslinjen, skriver Marta Obminska, Ulrika Karlsson, Per Bill och Jessika Vilhelmsson.

21 juli 2011 15:20

Sverige går bra. Vi har en stark tillväxt och all anledning att se ljust på framtiden. Samtidigt står vi inför en stor utmaning, arbetslösheten bland ungdomar i Sverige är fortsatt hög. Många unga vill ingenting hellre än att jobba men upplever att de stängs ute från arbetsmarknaden. Att många människor som så gärna vill arbeta ändå inte får möjlighet att göra det är varken rimligt eller ekonomiskt hållbart. Parallellt med den situationen står vi även inför en tydlig skillnad i synsätt gällande arbetsmarknaden. Socialdemokraterna väljer att prata om fina och fula arbeten, där jobb som ungdomar traditionellt har ofta klassificeras som dåliga jobb. Vi moderater vill istället fokusera på att underlätta för människor att jobba – för alla jobb behövs. Här finns en tydlig skiljelinje i svensk arbetsmarknadspolitik.

Många företag värdesätter erfarenhet högt när de rekryterar. Det kan bli ett hinder för många unga arbetssökande då det skapar onödigt höga murar in på arbetsmarknaden. För att sänka dessa trösklar och göra det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa unga har Alliansregeringen sänkt arbetsgivaravgiften för alla som är under 26 år. Får Socialdemokraterna i stället som de vill kommer det att bli dyrare att anställa ungdomar. Det är en åtgärd som enligt våra beräkningar kan kosta nära 500 heltidsjobb för unga i Uppsala län på kort sikt. Det tycker inte vi är en ansvarsfull arbetsmarknadspolitik.

Vi vet sedan tidigare att en grupp som löper hög risk att fastna i ett permanent utanförskap är de som inte avslutat sina gymnasiestudier. Att det finns en relativt stor grupp unga som varken studerar, arbetar eller söker jobb är något vi tar på stort allvar. Därför är det viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att öka fokusen på kunskap i skolan, bredda vägarna in på arbetsmarknaden för ungdomar och göra det mer lönsamt att arbeta, exempelvis genom ytterligare jobbskatteavdrag.

Alla jobb behövs. Unga ska ges goda möjligheter att skapa sig sin framtid oavsett om de är praktiskt eller teoretiskt lagda. Vi vill att unga ska veta att oavsett om de vill bli frisörer eller läkare kan den svenska skolan erbjuda dem en gedigen grund att stå på. För sanningen är att vi behöver människor som kan klippa hår likväl som vi behöver människor som kan diagnostisera sjukdomar. Vi moderater jobbar därför hårt med att utveckla yrkes- och lärlingsprogrammen i gymnasiet. För dem som vill läsa vidare efter examen finns det goda möjligheter att komplettera till högskolebehörigheten såväl inom ramen för de yrkesinriktade programmen som på Komvux.

Ett arbete inom restaurangnäringen är för många unga det första jobbet och en möjlighet att på egen hand tjäna pengar. Oavsett om de vill studera vidare eller fortsätta sin bana inom restaurangverksamhet ger det första jobbet erfarenheter som är till stor nytta i deras framtida yrkesliv. I vårens budgetproposition har vi föreslagit en sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Den innebär ökade möjligheter för unga att etablera sig på arbetsmarknaden med en ökad efterfrågan på arbetskraft från restaurangbranschen.

En hög ungdomsarbetslöshet är inte unik för Sverige. I hela Europeiska unionen är utmaningen uppmärksammad då nära 20 procent av unionens medborgare är under 30 år. I kombination med en dubbelt så hög arbetslöshet som hos resten av befolkningen står Europeiska unionen i sin helhet inför en utmaning liknande Sveriges. Inom unionen görs det stora satsningar på utbildning, internationellt utbyte och en smidigare övergång mellan studier och arbetsliv. Målet är att minska den höga arbetslösheten hos unga.

Vi moderater tror att rätt väg för att motverka en hög ungdomsarbetslöshet inte är att likt Socialdemokraterna föreslå höjda arbetsgivaravgifter för unga, hämma ungdomsintensiva branscher och göra skillnad på olika yrken. Vi driver inte en ungdomsfientlig politik. Vår bestämda uppfattning är att för att fler unga ska komma i arbete måste vi förenkla – inte försvåra – för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Det är att värna arbetslinjen.

Marta Obminska

Ulrika Karlsson

Per Bill

Jessika Vilhelmsson

samtliga är riksdagsledamöter (M) för Uppsala län

UNT 22/7 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!