Syna korten i Vänsterpartiets försvarspolitik!

Vänsterpartiets utspel i försvarsfrågan innehåller flera motsägelser. Och att införa allmän kortare värnplikt skulle försämra försvarets beredskap, skriver Cecilia Widegren och Hans Wallmark.

16 juli 2013 10:40

På ledarsidan 23/6 berör UNT Vänsterpartiet och försvaret. Det finns anledning att syna korten!

Nu talar V om trovärdighet och partiet vänder sig emot regementsnedläggningar. Vilken kontrast till det som varit vänsterns linje under så många år! Så sent som i höstens budgetförslag för 2013 önskade man sedvanligt minska anslaget, den här gången med 1,7 miljard kronor. Inför valet 2010 gick de rödgröna partierna samlat till val på att minska försvarsanslaget med två miljarder.

Alliansregeringens försvarsbeslut 2009 var det första sedan mitten av 1990-talet som inte syftade till att spara. Senast i höstens budget tillförde regeringen 300 miljoner, sammanlagt två miljarder extra under de kommande åren. Statsminister Fredrik Reinfeldt har klargjort att Moderaterna är villigt att skjuta till ytterligare medel till försvaret i den kommande budgeten. Detta för att säkerställa den ambitionsökning som alliansregeringens försvarsreform innebär.

Utspelet från Vänsterpartiet innehåller flera motsägelsefulla delar. Partiet säger sig ha varit positivt till omställningen till ett insatsförsvar. Samtidigt röstade partiet emot försvarsbeslutet 2009. Nu säger V också att det vill återinföra en allmän kortare värnplikt för alla lämpliga. Att införa en personalförsörjning som vilar på en kortare värnpliktstjänstgöring skulle försämra försvarets beredskap, operativa förmåga och ytterst vår samlade försvarsförmåga.

Till det kommer att Vänsterpartiet säger nej till att utveckla nästa generations Jas Gripen, nej till svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen (NBG) och partiet önskar minimera samarbetet med Nato. Allt detta slår mot försvarets operativa förmåga och våra möjligheter att värna det svenska territoriet och delta i internationella insatser.

Senast det begav sig med nedläggningar var också under de socialdemokratiska regeringsåren då ett antal förband och flottiljer avvecklades med V som lojalt stödparti.

Den presenterade förändringen, i likhet med att även socialdemokraterna övergivit det tidigare kravet från 2010 om mindre pengar till försvaret, får sägas vara positivt. Det blir intressant att se om de rödgröna partierna orkar sätta kraft bakom orden och nu ställa sig bakom alliansregeringens kommande budgetnivåer för försvaret!

Cecilia Widegren
vice ordf Försvarsutskottet (M)
Hans Wallmark
ledamot Försvarsutskottet (M)
UNT 16/7 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!