Sveket mot Seminariet

En ohelig allians av moderater, socialdemokrater och kristdemokrater tänker driva igenom ett bygge i Seminarieparken som medborgarna inte vill ha, skriver Robert Damberg.

25 januari 2012 14:41

I dag kommer Uppsalas plan- och byggnadsnämnd att behandla förslaget om att godkänna detaljplanen för kvarteret Seminariet. Det är en process som pågått under många år, och som nu drivs på av en ohelig allians av moderater, socialdemokrater och kristdemokrater. Det nuvarande förslaget skulle leda till att en potentiell grön lunga och rogivande stadsdelspark reduceras till en innergård i ett bostadsrättsområde.

Under processen har det tydligt visat sig att det inte finns något intresse av att få till stånd den bästa lösningen för parken. Det har osthyvlats någon våning på en del på husen, och några pliktskyldiga planteringar har lagts till för att ”markera” vart bostadsrätternas gårdar slutar och vart parken börjar.

Grundproblematiken kvarstår. Man kommer att mura in den anrika seminariemiljön med trist dussinarkitektur och på så sätt effektivt stänga ute all annan användning än som innergård och grillplats för de 200 lägenheter som kommer att omringa parken. Oerhört trevligt för de som bor i lägenheterna. Oerhört trist för de tusentals framtida boende i Librobäck som inte kommer att ha tillgång till någon vettig parkyta.

Miljöpartiet tror och hoppas att Librobäck är ett av de stora utvecklingsområdena i Uppsala, där många nya bostäder kommer att byggas och där tusentals människor kommer bo. När Miljöpartiet i en debatt i kommunfullmäktige frågade Socialdemokraterna om hur alla dessa boende ska få tillgång till vettiga grönytor menade Erik Pelling från (S) att det fanns flera outnyttjade grönytor som kunde omvandlas till  en stadsdelspark. Problemet är bara att det kommer att dröja lång tid innan en sådan park är uppväxt och användbar. Dessutom finns det sällan eller aldrig pengar till sådana tomma löften. Det är både billigare och smartare att låta Seminarieparken bli en öppen, tillgänglig och vacker rekreationsmiljö för Uppsalaborna.

Det finns en bred folklig opinion mot att förstöra den unika seminariemiljön. Det har visat sig genom otaliga insändare, tusentals namnunderskrifter på protestlistor och skapandet av föreningen ”Seminarieparkens vänner”.

Jag tror inte att Socialdemokraterna vinner väljare genom att försöka efterlikna Moderaterna. Uppsalaborna förtjänar en stark opposition som vill bygga Uppsala grönt, smart och långsiktigt hållbart. Om Socialdemokraterna på allvar vill vara en kraft som bygger ett hållbart Uppsala slutar man upp med att gå i Moderaternas ledband och avbryter planarbetet vid Seminariet vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde.

Robert Damberg

ledamot (MP) plan- och byggnadsnämnden

UNT 26/1 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!