Stoppa vinstkrav för skolan

Alliansen vill att Uppsala ska införa vinstkrav för de kommunala skolorna. Detta måste stoppas. Resurserna ska gå till lärarlöner, inte kommunkassan, skriver Maria Gardfjell och Johan Lundqvist.

8 juni 2012 18:17

Uppsalas ekonomi står sig väl i jämförelse med många andra kommuner i Sverige. Dels beror det att universitetsstaden Uppsala inte drabbas fullt lika kraftigt som vissa andra kommuner av den växande arbetslösheten. Men det beror också på att vi har breda politiska överenskommelser om budgetmål som skapar ekonomi i balans. Vi anser att det är viktigt att Uppsala inte jämför sig med dem som ligger sämst till, utan med framgångssatsningar i städer runt om i världen.

I Köpenhamn är målet är att hälften av stadens befolkning cyklar regelbundet 2015. Det har utvecklats en ny cykelkultur och synen på vägarna har förändrats. Några stora vägar kommer att stängas av för bilar i Köpenhamn, samtidigt som mer pengar satsas på cykelväg. Sätt detta i kontrast mot majoritetens bilvänliga politik med nya bilbroar och öppning av tidigare stängda vägar i Uppsala.

Gröna investeringar ger fler jobb. Om vår linje vinner ska Uppsala kommun köpa två vindkraftverk per år de kommande fyra åren vilket leder till att hälften av kommunens elanvändning kommer från egenproducerad vindel. Det ger lägre elpris motsvarande 8 miljoner kronor per år.

För att Uppsala ska bli Sveriges främsta cykelstad behöver vi förbättra villkoren för cyklingen. Bland annat behövs omfattande satsningar på infrastrukturen. Vi behöver ha fler cykelvägar, minst två centrala p-garage för cyklar, fler parkeringsplatser, pumpstationer och en storsatsning på cykelsäkerhet samt snöröjning på cykelvägar vintertid.

Ökad cykling ger två stora vinster för Uppsala – dels minskar biltrafiken vilket ger oss en trevligare stad, dels främjas folkhälsan eftersom cykeln är ett så klokt färdmedel.

Frågan är varför Uppsala ska hänga kvar i det gamla i stället för att vara bland de första med det nya? Miljöpartiet ställer konkreta förslag för fler jobb, ökad kvalitet i skolan och klimatansvar.

Miljöpartiet riktar skarp kritik till friskolor som gör vinstutdelning från skolpengen till sina aktieägare, när de samtidigt inte kan leva upp till kraven att eleverna på skolan ska klara målen eller få gymnasiekompetens.

Den kommunala skolan har fram till nu inte haft något vinstkrav på sig, till skillnad från vissa friskolor. Om den borgerliga majoritetens budget röstas igenom så gäller inte det längre. För första gången ska en svensk kommun, nämligen Uppsala, göra en vinstutdelning från styrelsen för vård och bildning på 25 miljoner kronor för den pedagogiska verksamheten. Det är alltså en del av skolpengen som ska betalas tillbaka till kommunkassan.

Miljöpartiet säger nej till denna utdelning och vill i stället använda pengarna till att stärka Uppsalalärarnas möjlighet till fortbildning och löneutveckling.

Lärarens förutsättning att arbeta – klasstorleken, vidareutbildning, arbetsmiljö och flexibilitet att ta sig an elever med svårigheter – är nyckeln till att alla elever ska lyckas utifrån sina förutsättningar.

Det behövs ett samlat arbete för att förändra den skeva lönestruktur som läraryrket drabbats av allt sedan 90-talet. Kommunen behöver ta ansvar för att genomföra de reformer som riksdagen beslutat om och som nu är inskrivna i svensk lag, till exempel introduktionsåret för nyutexaminerade lärarstudenter.

Miljöpartiet föreslår att Uppsala kommun inrättar traineetjänster för lärarstudenterna. I samarbete med Uppsala universitet kan kommunen utveckla formerna för och kontakterna med forskning och utbildning inom skolans område.

Lärare som har forskarutbildning, som tar sig an mentorsuppdrag, som på olika sätt driver på och utvecklar Uppsalas skolor, måste kompenseras med bättre villkor. Uppsala måste leva upp till sitt namn som lärdomsstad.

Hur Uppsala kommer att utvecklas avgörs inte av vilken optimism vi känner inför budgetberäkningarna i dag, utan av med vilken glädje våra barn går till skolan och med vilken framtidstro de unga ger sig ut i vuxenlivet.

Maria Gardfjell

kommunalråd (MP)

Johan Lundqvist

ledamot (MP) kommunfullmäktige

UNT 10/6 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!