Så får Sverige snabbt fler bostäder

Vi presenterar nu ett reformförslag för fler bostäder i Sverige. Processen måste bli enklare och snabbare om vi ska få fart på byggandet, skriver Marta ­Obminska.

19 juli 2013 15:05

Sverige är det land som urbaniseras snabbast i hela EU och Uppsala är en av de kommuner som växer fortast. Samtidigt behöver tillgången på bostäder bli bättre.

Moderaterna i civil- och skatteutskottet presenterar nu reformförslag för fler bostäder i rapporten En nationell strategi för växande städer. Vi kräver minskat krångel, lägre kostnader och ett nationellt ramverk för standard och planering.

En politik för full sysselsättning och ett samhälle som håller ihop förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Människor ska ha möjlighet att flytta till platser där det finns jobb, där möjligheten att uppnå egen försörjning är god och där risken för utanförskap och arbetslöshet är låg. Uppsala län har landets lägsta arbetslöshet och är ett attraktivt län.

Vårt län och resten av Sverige ska bygga bostäder för jobb, studier och nya möjligheter för människor. Plan- och byggprocessen måste bli enklare och snabbare samt det måste bli billigare att bygga nytt. Tiden från idén till spaden i jorden ligger i Sverige på upp till tio år, vilket kan jämföras med Tysklands två år.

En förbättring kan göras genom detaljerade områdesplaner för större områden i stället för de specifika detaljplaner som i dag krävs för varje liten tomt. Det skulle innebära att man i stället för ett långt och byråkratiskt förfarande direkt skulle kunna söka bygglov.

Det behövs fler reformer inom civilutskottets område: som nationella riktlinjer kring riksintressen och för parkeringsnormer samt ett enhetligt regelverk för buller. Det krävs reformer på skatteutskottets område: det måste kunna vara lönsamt att bygga både hyresrätter och bostadsrätter, att hyra ut och att sälja.

Vi moderater i dessa två utskott har släppt rapporten En nationell strategi för växande städer för att gemensamt få till stånd de förändringar som krävs för att vi i Sverige och Uppsala län ska få en bättre fungerande bostadsmarknad och fler bostäder.

Marta Obminska
riksdagsledamot för Uppsala län och ledamot i civilutskottet (M)
UNT 22/7 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!