Om alla gör lite blir steget stort

Om alla gör lite av vad som står i deras makt, kan stora saker uträttas för hälsa, djurskydd och miljö. Det skriver Elin Röös, Per Sandin och Helena Röcklinsberg.