Okunniga svar om klimatet

Svenskarna tycks inte ha ett klart begrepp om litenheten i de svenska utsläppen av koldioxid. En följd av detta är att man anser att Sverige måste vidta ännu mer kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen, skriver Lennart Bengtsson.