Öka hyresgästernas inflytande

Hyresgästföreningen föreslår en rad förändringar i hyreslagen för att hyresgästerna ska få ett verkligt inflytande vid ombyggnad. Dagens situation där hyreshöjningar tvingar folk att flytta från sina hem är inte acceptabel, skriver Barbro Engman med flera.

22 augusti 2012 00:00

Det senaste året har hyresgästerna i bostadsområdet Gränby stridit för att kunna bo kvar i sina hem. Bakgrunden är Rikshems omfattade ombyggnadsplaner som skulle leda till kraftiga hyreshöjningar. Men nu har hyresnämnden fattat ett beslut om att alla delar i ombyggnaden inte ska genomföras. Hyresnämnden godkände inte en hyreshöjande inglasning av balkongerna. Hyresgästerna i Gränby har vunnit en viktig delseger.

Samtidigt som det gläder oss att hyresgästernas strid gett resultat är det nedslående hur mycket kamp som krävs för att vinna en mindre del i en stor ombyggnadsprocess. Men dessvärre kommer många hyresgäster i Gränby fortfarande att tvingas flytta från sina hem på grund av Rikshems hyreskrav.
Det vi ser är inget unikt för Gränby eller Uppsala, runt om i landet finns det fler exempel, och vi riskerar att få än fler om inget görs från politiskt håll. Upprustningsbehoven är stora och att låta hyresgästerna ensidigt betala för detta är inte rimligt. De hotande hyreshöjningarna i Gränby är ett mycket tydligt exempel på det.
Tidigare i år skickade därför Hyresgästföreningen ett brev till regeringen. Där föreslår vi en rad förändringar i hyreslagen för att hyresgästerna ska få ett verkligt inflytande vid ombyggnad. Dagens situation, där hyreshöjningar på upp till 70 procent tvingar folk att flytta från sina hem, är inte acceptabel.
En riksundersökning som Hyresgästföreningen gjorde tidigare i år via Sifo visade att var femte hyresgäst bedömde att de kommer att få svårt att bo kvar efter ombyggnaden. Drygt var tredje hyresgäst var missnöjd med informationen från hyresvärden. Endast var fjärde hade haft möjlighet att påverka omfattningen av ombyggnaden. Sex av tio tyckte att hyreshöjningen varit orimligt hög.
Svaren från hyresgästerna är dessvärre inga nyheter för oss. Allt fler hyresgäster, inte bara i Gränby, kontaktar oss och vittnar om att de inte klarar hyreshöjningarna i samband med ombyggnad. Familjer som berättar om hur de brutalt rycks upp från sin hemmiljö. Där barn tvingas byta dagis och de vuxna oroar sig över vart de ska ta vägen.

Hyresgästernas situation försvåras av att hyresnämnden, med ytterst få undantag, beslutar till förmån för fastighetsägaren i de fall där hyresgäster motsatt sig omfattande ombyggnadsplaner. Både statliga utredningar och andra undersökningar visar samma sak: Lagstiftningen ger intryck av att hyresgästerna har ett verkligt inflytande, i praktiken genomför hyresvärdarna ombyggnaderna helt på sina egna villkor. Hyresgästernas vinst med den inglasade balkongen i Gränby är dessvärre ett undantag.
Bostadsminister Stefan Attefall (KD) har lovat att titta närmare på hyresgästernas inflytande vid ombyggnad. Hans företrädare Mats Odell (KD) lade ned den utredning som Mona Sahlin (S) tillsatte i syfte att stärka hyresgästernas inflytande. Än så länge har inget hänt.

Här är några av våra förslag som vi skickat till regeringen för att stärka hyresgästernas inflytande vid ombyggnad:

  • En modern hyreslagstiftning måste spegla människors olika behov och intressen och ge utrymme för individuella val.
  • Bättre förutsättningar för att skapa utrymme för jämbördig dialog och samråd mellan fastighetsägare och hyresgäster. Hyresgästerna måste ges möjlighet till delaktighet i processen. Ett lagstadgat samrådsförfarande måste införas.
  •  Fastighetsägarna ska erbjuda olika nivåer av ombyggnad med olika hyresnivåer, så att hyresgästerna har möjlighet att välja ett alternativ som gör att de kan bo kvar.
  •  Hyran ska inte kunna höjas under tio år om fastighetsägaren bygger om utan att först få hyresgästernas godkännande eller hyresnämndens tillstånd. I dag gäller fem år.
  • Den så kallade skyddsregeln, som kan användas vid stora hyreshöjningar, måste även gälla vid ombyggnader.
    Om dessa förslag skulle bli verklighet får alla landets hyresgäster ett starkare skydd mot orimliga hyreshöjningar och tryggheten skulle öka.

Barbro Engman
ordförande Hyresgästföreningen
Cecilia Staland
ordförande Hyresgästföreningen Uppsala
Åse Richard
aktivist lokala Hyresgästföreningen Gränby

UNT 22/8 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!