KD har ett tydligt miljömål i sikte

Kristdemokraterna har höga ambitioner för alliansregeringens klimatpolitik. Vi har ett tydligt mål i sikte. Ett mål vi ska och kan uppnå. Det kommer att bli en utmaning att ställa om vår livsstil – men det är ett måste för nästa generation och världens fattiga. Det skriver Emma Henriksson (KD) och Irene Oskarsson (KD) i ett svar till Jacob Johnson (V).

4 september 2013 13:23

Kristdemokraterna och alliansregeringen tar ansvar för klimatet – på det nationella såväl som det internationella planet. I UNT 27/8 presenterade vi Kristdemokrater tre förslag på hur Sverige bör och kan ta på sig ledartröjan för klimatarbetet i EU.

I en replik skriver Jacob Johnson (V) (UNT Debatt 29/8) att vi inte lever som vi lär. Vi har nu regerat tillsammans med de tre andra borgerliga partierna i nästan två mandatperioder. Fyra partier i en regering kräver kompromisser men vi är både glada och stolta över de reformer inom klimat- och miljöområdet som vi bidragit till under denna tid.

Låt oss ge några exempel utsläppen av växthusgaser har minskat med 12 procent sedan alliansen kom till makten, de svenska klimatmålen har skärpts – en minskning med 40 procent till år 2020 genom vår gemensamma klimat- och energiproposition från år 2009. Vi har infört en supermiljöbilspremie som kraftigt bidragit till ökad försäljning av laddhybrid respektive elbilar. Vi har varit pådrivande i utbyggnaden av utsläppshandeln inom EU, mängden vindkraft har blivit sju gånger större mellan åren 2006-2013. Under vår tid i regeringsställning har för första gången "havsmiljö" fått en egen post i statsbudgeten och mellan åren 2007-2011 satsade vi över 1 miljard kronor på renare och bättre havsmiljö.

Detta är som sagt bara några exempel, det finns många fler. När vi säger att det är dags för Sverige att återta ledarskapet i klimatfrågan vet vi att ett sådant ledarskap inte bara tar sig uttryck i arbetet inom EU eller FN utan lika mycket arbete, om inte mer, måste göras på hemmaplan. Sverige är ett litet land och vår klimatpåverkan begränsad i det globala sammanhanget men det hindrar oss inte från att visa ledarskap och ha ambitiösa och höga klimatmål.

Kristdemokraterna vill arbeta för ett Sverige utan klimatutsläpp år 2050. Varje beslut vi tar i dag påverkar hur vårt Sverige ser ut i framtiden och därför har vi en stor uppgift framför oss. Detta arbete kommer att ta tid, men vi ser redan att vi till exempel behöver ställa om vårt energi- och transportsystem mot ett mer hållbart och effektivt nyttjande av resurserna.

Låt oss till sist understryka att vi kristdemokrater stödjer ett utökat klimatbistånd vi vill även kraftfullt öka stödet till klimatinvesteringar i utvecklingsländerna jämfört med tidigare åtaganden. Dessutom vill vi integrera klimatanpassningsåtgärderna i fattigdomsbekämpningen och skjuta till mer pengar för att täcka de extrakostnader som klimatförändringarna medför.

Kristdemokraterna har höga ambitioner för alliansregeringens klimatpolitik. Vi har ett tydligt mål i sikte. Ett mål vi ska och kan uppnå. Det kommer att bli en utmaning att ställa om vår livsstil – men det är ett måste för nästa generation och världens fattiga.

Emma Henriksson
gruppledare i riksdagen (KD)
Irene Oskarsson
miljöpolitisk talesperson (KD)
UNT 4/9 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!