"Vi vill stärka vårdcentralerna"

Johan Örjes, landstingsråd (C) i svar till Knut Bodin och Göran Sohlengren 21/8.

21 augusti 2014 16:30

Primärvården Jag håller helt med Knut Bodin och Göran Sohlengren om att Uppsala läns landsting ­behöver ha en ledande ställning även inom primär­vården. Centerpartiet anser att vårdcentralen och andra delar av primärvården behöver lyftas fram. För oss är det självklart att om landstinget får ökade resurser för vård, till exempel genom extra statsbidrag, så ska en del av detta gå till vårdcentralerna. Allt ska inte gå till Akademiska sjukhuset. Vi är övertygade om att bättre förutsättningar för vårdcentralerna också leder till en minskad belastning på Akademiska sjukhuset.

Vi från Centerpartiet vill stärka vårdcentraler och distrikssköterskemottagningar på mindre orter, dels genom att öka ersättningen till dem, dels genom att se över regelverket för att se om det där går att underlätta för mottagningar utanför de stora tätorterna. Det kommer att öka möjligheten att behålla läkare på dessa orter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Örjes