Hur kunde detta hända?

Hur kunde detta med UCC hända i en tid då privatiseringar uppmuntras så av regering och riksdag!