Gårdsförsäljning inget hot

Gårdsförsäljning hotar varken Systembolaget eller folkhälsan. Erfarenheten från Finland visar att gårdsförsäljningen inte kommer att uppta mer än en bråkdel av marknaden, skriver Jessika Vilhelmsson, Per Bill och Lars Beckman.

15 juni 2011 16:26

Vi behöver en modern alkoholpolitik som förenar folkhälsa, företagande och detaljhandelsmonopol.

I dag måste en lokal producent sälja öl, vin eller cider via Systembolaget innan drycken kan säljas till kund. I värsta fall transporteras drycken från Sverige för att sedan inhandlas av personer som för med sig drycken tillbaka till Sverige.

Vi besökte nyligen Slottskällan i Uppsala där vi träffade VD Anders Slotte. Syftet med besöket var att inhämta kunskap från branschen kring synen på det föreslagna införandet av gårdsförsäljning av alkohol. Under besöket framkom att Slottskällan är nöjda med samarbetet med Systembolaget och att de inte anser att gårdsförsäljning skulle hota Systembolagets verksamhet eller folkhälsan.

Nuvarande alkohollagstiftning medför att Sveriges småskaliga producenter av alkoholhaltiga drycker har hårdare regler än andra producenter runt om i EU, då vi är det enda medlemsland som förbjuder lokal gårdsförsäljning av öl, vin och cider.

I Europa utgör denna typ av försäljning både tradition och en betydande del av landsbygdens näringsliv. Gårdsförsäljningen bidrar till ökad turismnäring bland annat genom mat- och dryckesupplevelser, guidade utflykter och försäljning.

Genom att inte tillåta gårdsförsäljning hämmas den svenska landsbygdens utveckling och försvårar det lokala näringslivets tillväxt. Sett på lång siktig bromsar detta sysselsättningen och småföretagandet på landsorten.

Enligt Statens Offentliga utredning (SOU 2010:98) bedöms den föreslagna gårdsförsäljningen vara kompatibel med vår svenska alkoholpolitik.

Utredningen visar på att ett förverkligande av gårdsförsäljning inte leder till avskaffande av dagens detaljhandelsmonopol. Försäljningen kommer inte att leda till några betydande negativa konsekvenser för folkhälsan. Om den potentiella gårdsförsäljning som finns i dag fördubblas inom fem år beräknas gårdsförsäljningen omfatta 220 000 liter alkohol.

Det motsvarar en årlig försäljning per vuxen med 0,03 procent ren alkohol, vilket i sin tur motsvarar ett glas vin (15 procent) eller en starköl.

Finland är ett bra exempel på att det går att kombinera detaljhandelsmonopolet med gårdsförsäljning. De införde gårdsförsäljning för 16 år sedan och har bibehållit sitt detaljhandelsmonopol. Under den tiden har jordbruk, turism och landsbygd utvecklats. Alkoholkonsumtionen har inte ökat till följd av gårdsförsäljningen, som bara utgör en bråkdel av marknaden.

Vi anser att företagare på svenska landsbygden behöver bättre förutsättningar för att växa och utvecklas och vi vill fortsätta främja lokalproducerade produkter.

Vi är övertygade om att det går att kombinera en ansvarsfull alkoholpolitik med gårdsförsäljning för småskaliga producenter.

Sverige behöver fler småföretagare och landsorten behöver bättre förutsättningar för fler i arbete.

Jessika Vilhelmsson,

riksdagsledamot (M) för Uppsala län

Per Bill,

riksdagsledamot(M) för Uppsala län

Lars Beckman,

riksdagsledamot (M) för Gävleborg län

UNT 16/6 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!