Vad ljust det har blivit i Stadsträdgården!
- Javisst. Utmed gångstråken, runt lekparken, vid kaféet och Parksnäckan har den belysning som fanns bytts ut. Och så har vi satt upp nya stolpar, på vissa av dem har strålkastare monterats så att ljuset kan riktas åt olika håll.

Var det för mörk där tidigare?
- Ja, vi har fått många önskemål från allmänheten och även från polisen om att parken skulle bli ljusare. I Stadsträdgården rör sig många och det är viktigt att människor känner sig trygga. Fritids- och naturvårdsnämnden ansökte om extra medel till belysning förra våren och beviljades en miljon kronor.

Vad är viktigt när man ljussätter en park?
- Först och främst att miljön blir tryggare. Sedan vill man att driftskostnaden ska bli lägre än tidigare, till exempel med mer energisnåla ljuskällor. Dessutom är det viktigt att ljussättningen gör parken vacker.

Så nu är ljuset i Stadsträdgården vackrare?
- Ja, vi har haft hjälp av en ljusdesigner. Med en medveten design av ljuset har vi framhävt buskar och träd, och i lekparken skapat ett fint stjärnmönster på marken.

Tänker man mer på ljusdesign i dag än tidigare?
- Ja, absolut. Man har upptäckt hur mycket man kan göra med ljus. Vid den nyss omgjorda Rosénparken vid Upplandsmuséet till exempel finns inga stolpar, utan enbart belysning som lyser på fasaderna och murarna.

Står några fler parker på tur för att bli ljusare?
- Just nu monteras ny belysning i Byggmästarparken i Salabacke. Slottsbacken behöver bli ljusare och kommer att prioriteras, men vi kan inte säga när det görs.

Vågar du gå ensam i Uppsalas parker när det är mörkt?
- Nej, inte i alla. Men nu kan jag gå i Stadsträdgården, det skulle jag nog inte gjort tidigare.