Almunge tillhör en av Uppsala kommuns prioriterade tätorter där målsättningen är att minst 400 bostäder ska byggas i de olika orterna under de kommande åren. På området Sjöhagen, nära Almunge prästgård, har Uppsala kommun därför fattat beslut om att påbörja en planläggning som gör det möjligt att bygga två flerbostadshus i 2,5 våningar och ytterligare radhuslägenheter.

– Med den här planläggningen vill vi göra det möjligt för fler att bo i Almunge och på så vis stärka bygden ytterligare, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Ingenting är klart än och detaljplanen kan tidigast antas under 2020.